СКИБА-букет квітів

Щиро вітаємо

Білянську Марію Михайлівну

з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

за спеціальністю

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

01 «Освіта/Педагогіка»

 

Колектив кафедри психолого-педагогічних дисциплін

Колектив факультету