Кафедра екології

Деталі

Екологізація вищої освіти України є одним із пріоритетних завдань  Національного плану дій «Освіта для сталого розвитку». Першочергова роль у екологізації національної освіти належить педагогам, що потребує посилення їх фахової підготовки. Формування екологічної компетентності – ключової компетентності фахівців усіх без винятку спеціальностей є стратегічним завданням для  кафедри екології НПУ імені М.П. Драгоманова.

Кафедру екології було створено у 2001 р. Першим завідувачем кафедри був кандидат біологічних наук, доцент Скиба Ю.А. (2001 по 2011 рр.).

 

З 2011 р. кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Волошина Наталія Олексіївна. Автор понад 170-ти наукових праць, серед яких 25 патентів на винахід, 38 навчальних посібників та науково-методичних розробок. Очолює науково-методичну раду факультету природничо-географічної освіти та екології, член спеціалізованої вченої ради ради із захисту дисертацій за спеціальністю 03.00.16-екологія.

Кафедра готує фахівців за спеціальністю 101 Екологія (непедагогічна спеціальність) за освітніми рівнями бакалавр, магістр та доктор філософії (аспірантура за спеціальністю 03.00.16 – екологія). Нормативна дисципліна "Екологія" викладається студентам усіх спеціальностей університету.

Випускники можуть працювати  в органах Державної екологічної інспекції, державних і місцевих органах управління, на посадах екологів на підприємствах, виробництвах, в концернах, холдингах, банківських установах (ЕКО банкінг, Приват ЕКО та ін.) державної та приватної форм власності, екологічних лабораторіях, науково-дослідних установах, у сфері управління екологічними проектами та програмами, в громадських організаціях, які  опікуються питаннями альтернативної енергетики, безвідходного виробництва, екологічних ініціатив і сервісу в містах (Kyiv Smart City – розумне місто вже сьогодні, Всеукраїнська екологічна ліга, Молодіжний екологічний центр та ін.).

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, які забезпечують  викладання понад 70-ти профільних екологічних дисциплін нормативної та вибіркової частини планів навчального процесу: професор, д.б.н. Волошина Н.О. («Загальна екологія та неоекології», «Екологічна експертиза», «Екологічна епідеміологія та епізоотологія»), доцент, к.пед.н. Лазебна О.М. («Моніторинг довкілля», «Нормування антропогенної навантаження на довкілля», «Екологічна освіта та виховання», доцент, к.б.н. Шевченко В.Г. («Екологія рослин і тварин», «Екологія людини»), доцент, к.с.-г.н. Компанець Е.В. («Популяційна екологія», «Гідроекологія»), доцент, к.тех.н. Красільнікова Т.М. («Техноекологія та екологічна безпека», «Агроекологія»), доцент, к.п.н. Гармата О.М. («Ландшафтна екологія з основами ґрунтознавства», «Екологія»).

З 2013 р. на кафедрі відкрито аспірантуру, де ведеться підготовка аспірантів денної форми навчання за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Кафедрою екології постійно здійснюється оновлення змісту та засобів навчання, пошук нових методів підготовки, які забезпечують удосконалення професійної і практичної підготовки екологів, розроблено та впроваджено нові інноваційні дисципліни, яким немає аналогів у ВНЗ України.

Методична база кафедри постійно оновлюється розробками співробітників. Лише за останні роки видано понад 30 навчальних посібників та методичних рекомендацій для забезпечення навчального процесу, серед яких науково-методичні комплекси із нових впроваджених дисциплін: «Інноваційні методи екологічного контролю» та «Система моніторингу навколишнього середовища в умовах збалансованого розвитку», «Екологія біологічних систем» і «Екологічна епідеміологія та епізоотологія», «Екологічна культура», «Організація еколого-натуралістичної діяльності» та ін.

Сферою наукових інтересів співробітників кафедри є вивчення проблеми забруднення довкілля і пошук ефективних шляхів його контролю, що передбачено науковим напрямом роботи університету: «Соціально-економічні та екологічні проблеми».

При кафедрі працює студентський екологічний гурток, до складу якого входять шість проблемних груп. Студенти-гуртківці беруть активну участь у Міжнародних і Всеукраїнських наукових студентських олімпіадах, конференціях, круглих столах та екологічних акціях. Їх роботу відзначено призовими місцями на олімпіадах та почесними грамотами.

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі Малої академії наук Київської області, у складі журі Міжнародних та державних екологічних конкурсів.

Кафедрою було організовано студентську науково-практичну конференцію “Екологічні проблеми сучасності”. До роботи конференції долучилися понад 140 учасників, викладачів і студентів-природничників. Учасники конференції наголосили на важливості обговорення студентською спільнотою екологічних проблем для формування нового екологічного мислення.

   

Невід’ємним етапом підготовки екологів є навчальні, виробничі та науково-педагогічні практики, під час яких студенти набувають практичних навичок та накопичують матеріал для написання курсових, бакалаврських і магістерських робіт. Вони проводяться на навчально-наукових базах університету, в державних та громадських екологічних установах і на виробництвах: Державна екологічна інспекція України, Авіазавод «Авіант», ПАТ «Росинка», ПАТ «Фармак», КП «Київкомунсервіс», «Екологічна садиба», ЗАТ «Оболонь», ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат" та ін.

Серед випускників кафедри 8 кандидатів наук, практикуючі екологи в установах з оцінки впливу на довкілля, Інститутах Національної академії наук України (Інститут гідробіології та ін.), працівники природно-заповідного фонду України (НПП «Синевир»), ПрАТ  АК Київводоканал, підрозділів Київської міської державної адміністрації, Державної екологічної інспекції, Київського зоопарку, Київського міського Будинку природи, Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка та інших установ. 

  

Екскурсія на ПАТ "Київський                Навчальна практика на базі НПП 

картонно-паперовий комбінат              «Синевир»

 Робота в лабораторії

Кафедра екології НПУ ім. Драгоманова на Facebook 

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 82 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ