Кафедра біології

Деталі

Історія кафедри біології

Кафедра біології була створена в 2016 році при злитті біологічних кафедр факультету природничо-географічної освіти та екології: ботаніки, зоології та анатомії, фізіології і шкільної гігієни, проте її історія починається ще з семидисятих років минулого століття. В 1972 році на базі кафедри природничих дисциплін створено природничо-географічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. Цього ж року серед кафедр новоствореного факультету з біологічного напряму підготовки фахівців створили кафедри ботаніки та зоології. Першим завідувачем кафедри зоології був професор І.С. Кучеров (1972-1976). Згодом, упродовж 1976-1987 рр., керманичем кафедри був доцент В.І. Таращук, а з 1987 року - професор Бровдій В.М. Кафедру ботаніки почергово очолювали професори Ф.Л. Лесик (1971-1978), С.І. Івченко (1978-1980), О.Д. Гончар (1980-1982). У 1982 році керівництво прийняв професор І.Б. Чорний. В 1976 роцівідбулось розширення факультету - створена кафедра анатомії, фізіології та шкільної гігієни, що відокремилась від кафедри зоології.Очолив її доктор біологічних наук, професор Кучеров І.С. За роки існування біологічних кафедр на них працювали відомі науковці та досвітчені педагоги: ботаніки -  професори Б.К. Гришко-Богменко, Ю.П. Гудзь, І.В. Мороз, С.С. Морозюк, доценти К.В. Рибкіна, Л.Г. Оляніцька, О.С. Котелевець, І.С. Івченко, Г.П. Мегалінська, Ю.А. Скиба, С.Г. Макарова, старші викладачі Т.В. Кузнєцова, С.С. Волинська, І.Ф. Афанасьєва; зоологи – доценти В.Г. Надворний, О.В. Лаврух, Н.С. Філіпчук, О.Я. Пилипчук, старші викладачі Л.Г. Рогоча, А.А. Безродна, Є.А. Шкулєпова; анатоми, фізіологи – професори Б.Г.Хоменко, М.Н. Шабатура, доценти К.Г. Міхновська, Г.І. Ляшенко., М.А. Третяк, С.В.Страшко, В.О. Федько, Т.С. Клюбіна, В.Л. Гуло, В.В. Стопкань, В.А. Котляревська, старші викладачі С.К. Пушкарьов, В.В. Солнцева, В.Г. Білик.

 

Про кафедру біології

Каф біології 2019

В 2016 році  новостворену кафедру біології очолив  професор, доктор медичних наук, академік АВШ України Плиска Олександр Іванович. Професор О.І. Плиска є відомим спеціалістом в галузі фізіології, патофізіології та фармакології серцево-судинної системи; фізіології вищої нервової діяльності, фізіології та патофізіології обміну речовин та травної системи. Його науковий доробок нараховує близько 250 наукових праць. З них більше 30-ти у далекому зарубіжжі та 40– монографій, підручників, навчальних посібників, програм тощо.

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені фахівці в галузі біологічної науки: професори – В.М. Бровдій, І.Б. Чорний; доценти – А.В. Кустовська, Н.М. Журавель, Н.В. Мельниченко, І.М. Єжель, О.В. Пархоменко, Н.П. Чепурна, Т.М. Настека, О.Т. Лагутенко, О.В. Благодарова, Н.В. Лебединець, І.В. Кадошнікова, викладач Я.М. Гайдай.

Науковий і навчально-методичний процес кафедри забезпечує кваліфікований допоміжний персонал з вищою освітою у складі: завідувачів лабораторій кафедри О.В. Добростан, В.П. Рубана, С.М. Білявського, Л.В. Козаченко, Т.О. Векліч, Р.В. Німаша, інженера Г.Я. Білінської і старших лаборантівО.П. Стецюк,  А.Г. Різник.

Наразі кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: фізіологія рослин, мікробіологія з основами вірусології, фізіологія людини і тварин, порівняльна фізіологія, генетика, ботаніка, зоологія, анатомія людини, ґрунтознавство, біогеографія, історія біології, основи сільського господарства, біохімія рослин, біофізика рослин, ентомологія,  паразитологія, медико-біологічні аспекти здоров’я школярів, мікологія, альгологія, антропологія, етологія тварин, основи геронтології, екологія людини,  екологія рослин, екологія тварин, біологічна систематика, анатомія ЦНС та сенсорних систем,  фізіологія адаптаційних систем організму, фізіологія ВНД, гістологія з основами ембріології, цитологія, імунологія, біофізика, вікова фізіологія та шкільна гігієна, валеологія, молекулярна біологія, медичні аспекти валеології, валеологічні аспекти освіти, культура здоров’я, інфекційні захворювання в дитячих колективах, фізіологія та гігієна праці, долікарська допомога в кризовій ситуації, основи валеологічного управління, фенологія, флористика та фітодизайн, географія ґрунтів, технології утримання тварин, радіобіологія, еволюційне вчення, основи біотехнології та генної інженерії, радіобіологія, основи біоценології, біомеханіка, філогенія хордових, філогенія рослин, біологічний захист рослин, фармацевтична ботаніка, біологія розвитку, філогенія безхребетних, бріологія, фізіологія патологічних процесів, біоетика, вікові аспекти здоров’я, сучасні інформаційні технології в біології, основи антропогенезу, гігієна довкілля, валеолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності, фізіологічні аспекти раціонального харчування та здорового способу життя, біологічний захист рослин.  

На сьогодні кафедра працює за науковим напрямом «Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів» та такими актуальними  проблемами як:

-          науково-методичне забезпечення підготовки вчителів біології з ботанічних  та зоологічних дисциплін;

-          морфо-фізіологічні аспекти здоров’я людини.

При кафедрі діє «Науково-дослідна лабораторія фізіології НПУ ім. М.П.Драгоманова на базі кафедри біології».

Наукове сьогодення кафедри пов’язано співпрацею з такими провідними установами НАН України: Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАНУ, Інститут мікробіології і вірусології Д.К. Заболотного НАНУ, Інститут фізіології рослин і генетики НАНУ, Інститут біохімії імені О.В. Палладіна НАНУ, Інститут садівництва НААНУ, Інститут землеробства НААНУ, ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова, Національний інститут хірургії та трансплантології ім.. О.О. Шалімова, Національний інститут раку, Інститут фізіології імені О.О. Богомольця, Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузена, Національний науково-природничий музей, Київський зоопарк, а також з дослідною станцією лікарських рослин Української академії аграрних наук.

Під керівництвом викладачів науково-дослідна робота студентів здійснюється в навчально-оздоровчій  базі  «Сула» та навчально-оздоровчому комплексі  «Синевир».

Зусиллями викладачів колишньої кафедри зоології, зокрема професора Бровдія  В.М. і завідуючої лабораторії  Рогочої Л.Г. в 2002 році на факультеті засновано зоологічний музей, який налічує близько тисячі експонатів.

З 2004 по 2015  рік на факультеті видавався фаховий журнал «Науковий часопис» НПУ імені М.П. Драгоманова, серія 20 «Біологія». Опубліковано 6 випусків цього видання. Обов’язки відповідального редактора виконував заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор, академік УЕАН і АН Вищої школи Бровдій В.М.

З метою розвитку національної освіти колективом кафедри розроблені і видані підручники, посібники, практикуми, навчально-методичні комплекси. Деякі видання використовуються в навчальному процесі вищої та середньої школи нашої країни. Так, широко відомі підручники для студентів за редакцією С.С. Морозюк «Ситематика судинних рослин»; І.Б. Чорний «Географії ґрунтів з основами ґрунтознавства», В.М. Бровдій «Еволюційне вчення», «Екологія людини», «Біологічний захист рослин», «Закони екології», «Проблеми еволюції організмів», О.І. Плиска «Фізіологія людини і тварин», «Фізіологія ВНД та сенсорних систем», за редакцією О.І. Плиски «Анатомія людини» та підручники для школярів  С.С. Морозюк «Біологія. 6 клас» та М.Н. Шабатури «Біологія. 8-9 класи». 

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ