TestDaF Kurz ukr

Деталі

Коротко про Центр тестування німецької мови як іноземної Київського національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

 

 

Центр ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова проводить на базі Інституту природничо-географічної освіти та екології, директор інституту – проф. д.п.н. Віталій Петрович Покась, на кафедрі іноземних мов, зав. кафедри к.п.н. Ганна Володимирівна Турчинова, екзамен з німецької мови як іноземної – відповідальна к.ф.н. доц. Світлана Мар'янівна Іваненко у співпраці з Інститутом ТестДаФ м. Хаген (Німеччина)* для:

 

 

 

-студентів, які хочуть пройти повний термін навчання або бажають продовжити навчання в Німеччині, почате в Україні;

 

 

-студентів, які мають засвідчити документально знання німецької мови на своїй Батьківщині;

 

 

 

-науковців, які планують перебування у вищих навчальних закладах Німеччини і бажають перевірити свій рівень знань;

 

 

 

-всіх, кому необхідно засвідчити документально знання німецької мови в галузі науки (для наукових професій).

 

 

 

Рівень екзамена ТестДаФ

 

 

 

ТестДаФ – це екзамен з німецької мови на просунутому рівні. Він відповідає рівням від В 2.1 до С 1.2 включно Загально-європейських рекомендацій з мовної освіти.

 

 

 

Рекомендований обсяг знань до екзамена – 700 годин німецької мови (документально підтверджувати це не потрібно).

 

 

Обмежень щодо повторної здачі іспиту не існує.

 

 

 

За цим екзаменом розрізняють три рівні володіння мовою:

 

рівень ТестДаФ 3 (TDN 3)

 

рівень ТестДаФ 4 (TDN 4)

 

рівень ТестДаФ 5 (TDN 5)

 

TDN 5 є найвищим рівнем. Нижче за рівень TDN 3 ТестДаФ не диференціює знання, але констатує, що бажаючий здати іспит ще не досяг початкового рівня ТестДаФ.

 

 

 

Екзамен перевіряє чотири типи мовних навичок:

 

 

 

Розуміння прочитаного

 

Аудіювання

 

Писемне мовлення

 

Усне мовлення

 

Оцінюються вони окремо, щоб надати диференційовану картину знань з мови, тому й результати екзамену з цих мовних навичок зазначаються в сертифікаті також окремо.

 

 

Екзаменаційні завдання складаються і перевіряються в ТестДаФ-Інституті (м. Хаген, Німеччина)

 

 

 

Допуск до навчання у вузах Німеччини

 

 

Згідно з рішенням Конференції ректорів університетів Німеччини (Hochschulrektorenkonferenz) від лютого 2000 року всі бажаючі здати іспит, які досягли в усіх чотирьох частинах екзамену рівня TDN 5 та TDN 4 допускаються до навчання в Німеччині без будь-яких обмежень. На цьому рівні ТестДаФ еквівалентний «Екзамену з німецкої мови для іноземних абітурієнтів» (DSH) і «Диплому з німецької мови 2-го ступеня» (DSD, II).

 

Навіть якщо кандидат не досяг результатів, які звільнили б його від DSH, він може бути допущений до навчання в залежності від того, яку спеціальність він обрав, від мети й тривалості навчання. У такому випадку рішення про допуск знаходиться в компетенції відповідного університету й може бути пов'язано з певними умовами (паралельно з навчанням необхідно відвідувати курси німецької мови).

 

Бажаючі скласти іспит, які не досягли в одному чи в декількох частинах екзамену рівня TDN 3, до навчання не допускаються. Ім рекомендується привести свої знання з мови у відповідність з вимогами ТестДаФ, а потім знову здати тест.

 

 

 

Сертифікат

 

 

 

 

Після здачі екзамену «ТестДаФ» кандидатам видається сертифікат ТестДаФ, виготовлений у Німеччині, в якому зазначаються результати іспиту за всіма чотирма мовними навичками.

 

 

 

Оплата екзамену

 

За участь у здачі екзамену «ТестДаФ» сплачується 80 євро у гривнєвому еквіваленті, довідки з цього питання у Центрі Тест ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова (відповідальна доц. Світлана Мар'янівна Іваненкотел. )239-30-84

 

 

Адреса:

 

Центр Тест ДаФ НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

 

Кафедра іноземних мов

 

вул. Пірогова, 9, к. 406

 

01030 Київ

 

www.npu.edu.ua

 

 

 

e-mail С.М. Іваненко

 

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">swetlaiw@i.com.ua

 

Термін проведення екзаменів

Терміни проведення екзаменів визначаються ТестДаФ-Інститутом (м. Хаген) і публікуються на порталі ТестДаФ www.testdaf.de

 

 

і на вебсторінці НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

 

 

Екзамени проводяться чотири рази на рік:

 

 

 

13. листопада 2007 Строк реєстрації 14.09.2006 – 10.10.2007

 

13. лютого 2008 Строк реєстрації 19.11.2006 – 15.01.2008

 

22. квітня 2008 Строк реєстрації 19.02.2008 – 24.03.2008

 

19. червня 2008 Строк реєстрації 23.04. 2008 - 21.05.200

 

13. листопада 2008 Строк реєстрації 24.09.2006 – 13.10.2007

 

 

 

Консультації до екзамену 14 листопада 2007 будуть проводитись

 

21 вересня о 15.00, та 8 жовтня о 15.00

 

За адресою: НПУ ім. М.П. Драгоманова

 

Інститут природничо-географічної освіти та екології

 

Кафедра іноземних мов

 

вул. Пирогова, 9, аудиторія 402

 

 

Інформаційний та рекламний матеріал

 

 

Вы можете загрузити з портала чи замовити в ТестДаФ-Інституті (м. Хаген) наступні матеріали:

Пробний екземпляр екзамену з двома касетами (15 євро + кошти за

 

доставку)

 

Інформаційний листок про ТестДаФ для студентів

 

Інструкція для екзаменаційних центрів

 

Положення про екзамен ТестДаФ

 

Плакати

 

Актуальна інформація та наукова література про ТестДаФ публікуються на порталі

 

ТестДаФ- Інституту: http://www.testdaf.de

 

Для довідок: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Короткий опис субтестів

 

 

 

ТестДаФ оцінює окремо чотири типи мовних навичок, у зв'язку з чим екзамен складається з чотирьох частин.

 

 

 

1. Розуміння прочитаного

 

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає в тому, щоб визначити, наскільки адекватно кандидат здатний сприймати тексти писемного мовлення на університетську тематику. Бажаючий здати іспит має показати, що він здатен зрозуміти загальний зміст і деталі, а також імпліцитну інформацію. Перевірка цих навичок проводиться на матеріалі трьох завдань різних типів і різного рівня складності.

 

 

 

У першому завданні пропонуються декілька коротких текстів на університетську тематику. Тип завдання співвіднесення цих текстів з заданими висловлюваннями.

 

Матеріал другого завдання – це інформація про результати наукових досліджень; тип завдання – multiple choice (множинний вибір) з трьома варіантами відповіді.

 

У третьому завданні кандидату необхідно опрацювати текст зі фахового наукового часопису чи книги. Тип завдання потребує визначання, чи відповідають задані висловлювання змістові тексту (Так/ні/у тексті про це нічого не сказано).

 

Частина екзамену «Розуміння прочитаного» триває 60 хвилин (включно 10 хвилин на перенесення відповідей на аркуш для відповідей.)

 

 

 

2. Аудіювання (сприйняття на слух)

 

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає в тому, щоб визначити, наскільки адекватно бажаючий здати іспит здатен сприймати на слух тексти на університетську тематику. Кандидат має показати, що він здатен зрозуміти загальний зміст і деталі, а також імпліцитну інформацію. Перевірка цих навичок проводиться на матеріалі трьох завдань різного рівня складності.

 

У першому завданні представлений діалог з університетського життя. Тип завдання – запис ключових слів у відповідності з умовами завдання.

 

Текст другого завдання – це інтерв'ю чи дискусія на міждисциплінарну наукову тему. Тип задания потребує вирішення, чи відповідають задані висловлювання змістові тексту (правильно/неправильно).

 

У третьому завданні необхідно опрацювати складний монологічний текст чи інтерв'ю з складними монологічними висловлюваннями. Тип завдання – це короткий запис відповідей на питання до тексту чи ключових слів.

 

 

 

Аудіювання триває 40 хвилин (включаючи 10 хвилин на перенесення відповідей на аркуш для відповідей).

 

 

 

 

 

 

 

3. Писемне мовлення

 

 

 

Мета цієї частини екзамену – визначити, наскільки зв'язно і структуровано бажаючий здати іспит здатен висловлюватися на визначену тему. Кандидату пропонується написати текст, у якому мають бути реалізовані два типи писемного мовлення: «опис» і «аргументація».

 

Матеріал для опису становлять графіки, таблиці чи діаграми; при цьому кандидати повинні викласти письмово найбільш релевантну інформацію і за необхідності провести зіставлення. У завданні перераховані аспекти, на які необхідно звернути увагу при обробці матеріалу.

 

У завданні на аргументацію кандидату необхідно розглянути різні думки щодо вибраних аспектів зазначеної теми, а також викласти й обґрунтувати особистий погляд. Матеріал становлять висловлювання, тези чи цитати, що представляють різні погляди. Як і в завданнях на опис, в умовах задань на аргументацію зазначені пункти, які необхідно опрацювати.

 

Частина екзамену «Писемне мовлення» триває 60 хвилин.

 

4. Усне мовлення

 

 

Мета цієї частини екзамену полягає у тому, щоб визначити, наскільки адекватно кандидат здатен реалізовувати різні мовленнєві дії в університетському контексті. Ця частина екзамену складається з чотирьох частин, кожна з яких має завдання з різним рівнем складності:

 

 

у першій частині бажаючому здати іспит необхідно змалювати зазначену ситуацію,

 

у другій частині увага зосереджена на ситуативно зумовлених мовленнєвих діях. До них належать «отримати/надати інформацію», «висловити настійливе прохання» і «переконати кого-небудь у чому-небудь».

 

Третя частина присвячена «опису», четверта – «аргументації».

 

Ця частина екзамену проводиться з використанням комп'ютерного компакт-диска з записом завдань і зошита з завданнями. Кандидати отримують завдання в письмовому вигляді, одночасно текст завдання програється викладачем з компакт-диска, а відповіді записуються на інший компакт-диск.

 

 

Частина екзамену «Усне мовлення» триває 30 хвилин.

 

 

 

*ТестДаФ-Інститут є установою Товариства з розробки тестів в галузі вищої освіти (Gesellschaft für Akademische Testentwicklung e.V.)

 

Засновники: Конференція (Спілка) Ректорів Університетів Німеччини (Hochschulrektorenkonferenz), м. Бонн

 

Служба обміну в галузі вищої школи Німеччини (DAAD e.V.), м. Бонн

 

Гете - Інститут(Goethe-Institut e.V.), м. Мюнхен

 

Університет дистанційного навчання (багатопрофільний вуз) м. Хаген

 

Рурський університет м. Бохум

 

Лейпцигський університет

 

Об’еднання «німецька мова як інземна».

 

Інститут ТестДаФ при Університеті дистанційної освіти (багатопрофільний вуз) м. Хаген

 

і Рурський університет м. Бохум.

 

 

 

TestDaF-Institut
Feithstr.188
58084Hagen
Germany
Тел.: +49-2331-987-4080 Факс: +49-2331-987-358

 

Портал: www.testdaf.de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Розклад  

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Хто на сайті?  

На сайті 86 гостей та відсутні користувачі

   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ