Напрями підготовки

Хімія

014 Середня освіта (хімія)

Освітній ступінь «Бакалавр»

Перелік ЗНО: 

1. Хімія (від 100 балів)

2. Українська мова та література (від 100 балів)

3. Біологія, або фізика, або історія України, або географія, або математика, або іноземна мова (від 100 балів)

Денна форма навчання

Спеціалізація                                       «Основи екологічної хімії»

                                                               «Основи фармацевтичної хімії»

Кваліфікація                                         бакалавр хімії, вчитель хімії

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Денна форма навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Освітній ступінь "Магістр"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування 

2. Іноземна мова

 

Біологія

 014 Середня освіта (біологія)

Освітній рівень «Бакалавр»

Перелік ЗНО: 

1. Біологія (від 100 балів)

2. Українська мова та література (від 100 балів);

3. Хімія, або фізика, або історія України, або географія, або математика, або іноземна мова (від 100 балів) 

Денна форма навчання

Додаткова спеціальність       «Практична психологія»

Кваліфікація                                         бакалавр біології, вчитель біології.

                                                                   Практичний психолог у закладах освіти

Заочна  форма навчання

Спеціалізація                                       «Валеологія» 

                                                                       «Організація еколого-натуралістичної роботи

Кваліфікація                                         бакалавр біології, вчитель біології

                                                                        та валеології

Кваліфікація                                         бакалавр біології, вчитель біології. 

                                                                        Організатор еколого-натуралістичної роботи

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Освітній ступінь "Магістр"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

Екологія

 101 Екологія

Освітній ступінь «Бакалавр»

 

Перелік ЗНО: 

1. Українська мова та література (від 100 балів)

2. Біологія (від 100 балів)

3. Історія України або Математика або Географія або Фізика або Хімія або Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) (від 100 балів)

 

Денна форма навчання

Спеціалізація                                       «Екологія антропогенно                                                                                                                             змінених територій» 

                                                                        «Заповідна справа»

 

Кваліфікація                                         бакалавр екології

Заочна  форма навчання

Спеціалізація                                       «Екологія антропогенно                                                                                                                             змінених територій»

                                                                        «Заповідна справа»

 

Кваліфікація                                         бакалавр екології

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Освітній ступінь "Магістр"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

Географія

 014 Середня освіта (географія)

Освітній ступінь «Бакалавр»

Перелік ЗНО: 

1. Географія (від 100 балів)

2. Українська мова та література (від 100 балів);

3. Хімія, або фізика, або історія України, або біологія, або математика, або іноземна мова (від 100 балів)

Денна форма навчання

Додаткова спеціальність            «Практична психологія» 

                                                                      «Іноземна мова»

 

Кваліфікація                                         бакалавр географії, вчитель географії.

                                                                     Практичний психолог у закладах освіти

 

Кваліфікація                                         бакалавр географії, вчитель географії

                                                                                            та іноземної мови

Заочна  форма навчання

Спеціалізація                                       «Міжнародний туризм»

                                                                  «Туристсько-краєзнавча робота»

 

Кваліфікація                                         бакалавр географії, вчитель географії.

                                                                       Менеджер міжнародного туризму

 

Кваліфікація                                         бакалавр географії, вчитель географії.

                                                                        Організатор шкільної туристсько-краєзнавчої роботи

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Денна та заочна формаи навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Освітній ступінь "Магістр"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Туризм

 242 Туризм

Освітній ступінь «Бакалавр»

Перелік ЗНО:

1. Українська мова та література (від 100 балів)

2. Географія (від 100 балів)

3. Історія України або Математика або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова) (від 100 балів)

 

Денна форма навчання

 

Спеціалізація                                         «Міжнародний туризм»

                                                                      «Шкільна туристсько-краєзнавча робота»

 

Кваліфікація                                         бакалавр туризму, менеджер туризму

 

Заочна  форма навчання

 

Спеціалізація                                         «Міжнародний туризм»

«Шкільна туристсько-краєзнавча робота»

 

Кваліфікація                                         бакалавр туризму, менеджер туризму

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст"

Денна та зачона форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Освітній ступінь "Магістр"

Денна та заочна форми навчання

 

Вступні іспити:

1. Фахове випробування

2. Іноземна мова

 

Про Факультет

Декан факультету - професор Покась В.П. До складу факультету входять 11 кафедр і такі підрозділи: Науково-навчальний центр „Синевир”, агробіостанція “Татарка”, навчально-оздоровча база “Сула”. За угодою до комплексу входять ряд навчально-виховних закладів України.  

Наші студенти:

  • навчаються на держбюджетній основі;
  • отримують дипломи державного зразка:
  • отримують стипендію на 10% вищу за навчання у вищому педагогічному закладі ІV рівня акредитації;
  • на період навчання університет відповідає за повне утримання дітей-сиріт

Наші випускники мають право працювати

  • вчителями у школах, ліцеях, гімназіях;
  • викладачами у вищих навчальних закладах, коледжах, технікумах;
  • у системі Академії наук України, з правом вступу до аспірантури;
  • у приватних і державних установах, де необхідні фахівці природничого профілю.

Навчаючись у НПУ імені М.П. Драгоманова, можна одночасно здобувати другу вищу освіту.

 

КАФЕДРИ ФАКУЛЬТЕТУ

ХІМІЇ.  Кафедру очолює професор І.В.Калінін. На кафедрі плідно працюють   доценти   В.А. Богатиренко, Н.А. Прибора, О.М. Ковтун, Н.В. Кухельна; старший викладач С.І. Вуколова. Вони забезпечують викладання таких дисциплін: “Загальна та неорганічна хімія”, “Аналітична хімія”, “Фізична та колоїдна хімія”, “Органічна хімія”,  “Органічний синтез та хімія природних сполук”, “Неорганічний синтез”, “Біохімія”, “Основи хімічних виробництв”.

Колектив кафедри забезпечує викладання хімічних дисциплін для восьми спеціальностей в інституті, а також в інститутах гуманітарно-технічної освіти та фізичного виховання.

БОТАНІКИ. На кафедрі працюють висококваліфіковані ботаніки і фізіологи рослин, доценти: І.Б. Чорний, І.С. Івченко, А.В. Кустовська, Н.М. Журавель,, Н.В. Мельниченко та ін. Вони забезпечують вивчення таких дисциплін: “Ботаніка”, “Мікробіологія”,   “Географія ґрунтів”, “Основи ґрунтознавства”, “Основи філогенії рослин”, “Загальна біологія”, “Біотехнологія”, “Фітоценологія”. При кафедрі функціонує аспірантура.

ЗООЛОГІЇ. Кафедру очолює доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України В.М. Бровдій. Нині на кафедрі працюють досвідчені вчені і педагоги: доценти Н.П.Чепурна, Т.М. Настека, О.В. Пархоменко, О.Т. Лагутенко та ін. Викладачі забезпечують вивчення курсів “Зоології”, “Екології”, “Еволюційного вчення”, “Зоогеографії”, “Основ природознавства”, “Філогенії тваринного світу”. Зусиллями викладачів та допоміжного персоналу кафедри в 2003 році в університеті відкрито зоологічний музей.

Кафедра зоології підтримує наукові контакти з науковцями майже 20 країн близького і далекого зарубіжжя.

АНАТОМІЇ, ФІЗІОЛОГІЇ ТА ШКІЛЬНОЇ ГІГІЄНИ. На кафедрі працюють: професори  О.І. Плиска, І.В. Хомяк; доценти: О.В. Благодарова, Н.В. Лебединець, І.В. Кадошнікова та ін.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Анатомія людини”, “Анатомія та спортивна морфологія”, “Анатомія та фізіологія дитини”, “Фізіологія людини”, “Фізіологія вищої нервової діяльності”, “Вікова фізіологія та шкільна гігієна”, “Фізіологія фізичного  виховання і спорту”, “Біофізика”, “Біомеханіка”, “Гістологія з основами ембріології”, “Цитологія”, “Імунологія”, “Основи педіатрії”, “Валеологія”, “Гігієна дітей та підлітків в спеціальних закладах”, “Антропологія”, “Актуальні проблеми морфології”. При кафедрі працює аспірантура.

 ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. На кафедрі працюють професор Ю.Г. Тютюнник; доценти С.В. Міхелі, О.О. Винарчук;  Ю.А. Сілецький; викладач   О.М. Саченко та ін.

Кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін: “Загальне землезнавство”, “Геологія”, “Геоморфологія”, “Геологія з основами геоморфології”, “Основи геохімії”, “Метеорологія і кліматологія”, “Гідрологія”, “Фізична географія материків і океанів”, „Фізична географія України”, “Основи ландшафтознавства”, “Прикладні ландшафтні дослідження”, “Взаємодія суспільства і природи”, “Сучасні проблеми фізико-географічних досліджень”, “Проблеми географії Світового океану”.

ЕКОНОМІЧНОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ. Кафедру очолює доцент В.Г. Щабельська.  На кафедрі працюють досвідчені вчені та педагоги: професор  Г.П. Підгрушний;  доценти   К.О. Буткалюк,, Т.В. Буличева, Т.А. Гринюк, А.А. Мозговий;  старший викладач  І.М. Харенко, викладач Ю.Ю. Пологовська та ін.

Науковці кафедри забезпечують викладання фахових дисциплін: “Регіональна економічна і соціальна географія”, “Географія світового господарства”, “Конструктивна географія”, “Географія населення”, “Основи промислового, сільськогосподарського виробництва і транспорту”, “Основи теорії суспільної географії”, „Економічна географія України”, “Рекреаційна географія”.

На кафедрі створено відеотеку сучасних відеоматеріалів з різних аспектів політичного, економічного, соціально-культурного розвитку держав світу, яка постійно використовується у навчальному процесі. При кафедрі є аспірантура.

ТУРИЗМУ. Кафедра створена у 2009 році.

Очолює кафедру професор В.В. Обозний. На кафедрі працюють: доценти О.В. Борисова,   Л.В.  Головко,  А.В. Кравченко, О.В. Романенко, І.М. Шпильовий; старший викладач В.В. Головко; викладачі: Л.П. Бартош, Ю.П. Протоцька, В.М. Цвігун та ін. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання базових дисциплін: “Краєзнавство і туризм”, “Менеджмент у туризмі”, „Маркетинг у туризмі”, “Основи туризму”, “Географія туризму”,  „Корпоративне управління в туризмі”, „Міжнародний туризм”, “Активний туризм”, „Сільський зелений туризм”, “Основи аудиту і бухобліку туристичного підприємства”, „Ринок туристичних послуг”, „Технології туристської діяльності”, „Системи гостинності в туризмі”  та ін.

ЕКОЛОГІЇ. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці, серед яких професори та доценти  Н.О.Волошина,   Е.В.Компанець, О.М. Лазебна, В.Г. Шевченко, Т.М. Красільнікова; старші викладачі О.В. Турубара, О.М. Гармата.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує вивчення дисциплін: “Урбоекологія”, “Загальна біологія”,"Основи сільського господарства", "Біогеографія", „Моніторинг навколишнього середовища”, „Техноекологія”, „Охорона навколишнього середовища”, “Екологія рослин”, “Екологія”, "Генетика з основами селекції", “Загальна екологія” та ін.

Кафедра плідно співпрацює із громадськими екологічними організаціями м. Києва, зокрема, Всеукраїнською екологічною лігою, “Молодіжним екологічним центром”, “Чиста хвиля”, “Зеленим світом”.

ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧО–ГЕОГРАФІЧНИХ  ДИСЦИПЛІН. У штаті кафедри працюють професори та доценти С.Г. Кобернік,  Л.А. Покась, Т.Є. Буяло, Т.С. Іваха, О.А. Цуруль.

Кафедра є провідним науково-методичним центром інституту і забезпечує підготовку висококваліфікованих учителів та викладачів біології, географії, хімії на рівні сучасних вимог. Важливе місце в діяльності кафедри посідає навчально-методична та наукова робота. Викладачі кафедри є авторами численних навчально-методичних посібників і підручників для школярів, студентів та вчителів. При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура.

ІНОЗЕМНИХ МОВ. Кафедру очолює доц. Г.В. Турчинова. На кафедрі працюють вісімнадцять  викладачів, серед них професори та доценти С.М.Іваненко, О.В. Холоденко, М.О.Шутова, О.О.Яременко. З метою запровадження у навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій і методів навчання .

кафедра досліджує новітні міжнародні та вітчизняні методики викладання іноземних мов.

ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ. Створена у вересні 2005 року. Очолює кафедру доцент Л.А. Покась. На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці: професор В.П. Покась та професор А.М. Грись; доценти: О.А. Виходцева, С.П. Поліщук,  Л.Є. Пундик, О.Б. Сидоренко, Л.М. Кузнецова; викладач С.С. Агапшук, асистент  Ю.О. Кокойло.

          Кафедра  забезпечує викладання таких дисциплін: “Історія педагогіки”, “Педагогіка”, “Основи педагогіки та психології”, “Загальна психологія”, “Вікова та педагогічна психологія”," Соціальна психологія", "Психодіагностика", "Психологія сім'ї" “Педагогічна творчість”, "Психологія вищої школи", "Педагогіки вищої школи", "Психологія конфлікту", "Теоретичні та методичні основи  соціально-психологічного тренінгу", "Тренінг мотивації діяльності" "Тренінг самопізнання", "Психологія роботи з соціально дезадаптованими неповнолітніми", „Патопсихологія”, „Основи  психоконсультації  та психокорекції”, "Основи психотерапіхї", "Історія психології", "Філософські проблеми екології" та ін.

Викладачі кафедри продять тренінгові занняття,  організовують і проводять різноманітні виховні заходи, конкурси та свята.

          

Пошук по сайту

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Хто на сайті?

На сайті 2 гостей та відсутні користувачі